10.02.2012

Mit Eleman Alımı Personel Alımı 2012

En az üniversite mezunu, kendine güveni tam uzman yardımcılarıalınacaktır. 
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT ) Erkek İstihbarat Uzman Yardımcısı Alım İlanı 07 Ekim 2010 ....


T.C. BAŞBAKANLIK MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI MÜSTEŞARLIĞI
ERKEK İSTİHBARAT UZMAN YARDIMICISI SINAV İLANI
Analitik yönü kuvvetli, iletişim yeteneği güçlü, sorumluluk sahibi, kişisel gelişime açık, araştırmacı, pratik zekasına güvenen, yönetme ve yönlendirme becerilerine sahip Türkiye ve Dünya’nın çeşitli bölgelerinde görevlendirilmek üzere İstihbarat Uzman Yardımcısı Adayları alınacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde öngörülen genel şartlara sahip olmak,
Türkiye’de veya yurtdışında denkliği YÖK tarafından tanınmış, en az dört yıllık örgün eğitim veren yükseköğretim kurumlarının; Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Antropoloji, Tarih, Halkla İlişkiler ve Gazetecilik bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak veya bu bölümlerin herhangi birinde yandal, çift anadal, yüksek lisans ya da doktora eğitimini tamamlamış olmak,
Son beş yıla ait Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P1, P2 veya P3 puan türlerinin herhangi birinden 70 ve üstü puan almış olmak,
Aşağıda belirtilen yabancı dil kriterlerinden en az birini taşıyor olmak;
Sınav sonuçları son beş yıla ait olmak üzere İngilizce, Almanca veya Fransızca dilleri için; KPSS’nin yabancı dil bölümünde en az 42 soruyu doğru cevaplamak veya KPDS/ÜDS’de 70 ve üzeri puan almak veya KPDS/ÜDS’de 70 ve üzeri puana eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için www.yok.gov.tr),
KPDS kapsamında bulunan ve İngilizce, Almanca, Fransızca dışında kalan diller için son beş yıla ait KPDS’de 60 ve üzeri puan almış olmak,
KPDS kapsamında bulunmayan ve ihtiyaç duyulan diğer diller için MİT Müsteşarlığınca yapılacak sınavdan 60 ve üzeri puan almış olmak,
Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde lisans için 30, yüksek lisans için 32, doktora için 34 yaşını doldurmamış olmak,
Askerlik görevini fiilen tamamlamış olmak, üç ay içerisinde terhis olabilecek durumda bulunmak veya en erken Temmuz 2011 tarihine kadar erteletmiş olmak,
MİT Müsteşarlığı memuru olmaya engel bir hali bulunmamak (bu hususta Müsteşarlık mevzuatı ve takdiri esastır),
MİT Müsteşarlığının daha önce açtığı İstihbarat Uzman Yardımcılığı giriş sınavlarının;
Yazılı bölümlerine bir defadan fazla katılmamış olmak,
Mülakat dahil sözlü-uygulamalı aşamalarında başarısız sayılmamış olmak.
SINAV ŞEKLİ
Adaylar; kompozisyon, kişilik envanteri uygulamaları ve mülakat gibi aşamalardan oluşan sınav sürecine tabi tutulacaktır. Sınav süreci, aşamalı olarak ve eleme sistemiyle gerçekleştirilecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular aşağıdaki belgeler ile birlikte; “P.K. 955 Ulus-ANKARA” adresine 5 Kasım 2012 tarihine kadar posta yoluyla yapılacaktır.
BAŞVURUDA GÖNDERİLMESİ GEREKEN BELGELER
Eksiksiz olarak doldurulmuş ve vesikalık fotoğraf yapıştırılarak aday tarafından imzalanmış İş Başvuru Formu,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca YÖK tarafından verilmiş Denklik Belgesi fotokopisi),
Son beş yıla ait KPSS ve ilgili yabancı dil sınavı sonuç belgelerinin fotokopileri,
Askerlik durumunu (terhis veya tecil) gösterir belgenin fotokopisi.
AÇIKLAMA
İş Başvuru Formu örneği Teşkilâtımızın www.mit.gov.tr internet sitesinin ilan ve duyurular bölümünde yer almaktadır.

Soma Toplumsal Dönüşüm Projesine destek olun!

3 yorum:

Ben MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATINA katılmak istiyorum kendime güvenim gereğinden fazla öz güvenim yeterince var verilen her görevi eksiksiz yerine getiririm yönlendirme kabileyetim yüksek hiç bir konuda sınır tanımam...

burda mıtcı olacm dıye yazman bıle teskılata gırmene engel ve ıstıhbaratcı adayı hıcbır yerde kımlıgını desıfre etmez..

Yorum Gönder