10.02.2012

Bünyanlı Meşhur Hanımlar (Kaynaklarda Geçen)

1. Hundi Hatun
Danişmentli melikelerindedir. 1649 yılında Kayseri’ye uğrayan Evliya Çelebi, Danişmentli melikelerinden Hundi Hatun’dan bahsetmektedir. Medrese, hamam ve imareti vardır....


Hamamın Kayseri şehrinin dışında olduğunu yazdığına göre, Kayseri Kalesi surlarının dışında dışında olduğu anlaşılmaktadır. Yaşayan kırk imaretten biri de Hundi Hatun imaretidir.
Evliya Çelebi, Hunat Hatun’dan da ayrıca bahsettiği için, bize göre, Hundi Hatun ile Hunat Hatun karışıtırılmış olamaz. Ayrıca, Hundi Hatun’un Danişment soyundan olduğuna dair ibareler vardır.
1500 yılında, gelirleri cami, medrese, türbe gibi eserlere tahsis edilen Palas ve Sarımsaklı’daki (Bünyan) mülklerin sahiplerinden Hundi Paşa diye bilinen Ahi Yahşi, Hundi Paşa’nın varislerinden biridir.
966/ 1558 yılında kurulan Kadı Mahmut Vakfında, Kürtler Mahallesinde bulunan Hundi Hatun’un vakıf arazilerinin olduğundan bahsedilmektedir.
2.Şah Hatun
“Samağırlıların reisi Hızır Bey’in kızı ve Eretna Emirlerinden Hacı İbrahim’in hanımı olduğu söylenen Şah Hatun, günümüzde Kayseri’de Pamuk Hanı olarak bilinen, daha önce Pembe Han diye adlandırılan Kapan Hanını yaptırmıştır. Belki de Şah Hatun’un asıl ismi “Penbe” olduğu için bu hana Penbe Han adı veriliyordu.
1520 tarihinde tapu tahrir defterinde kayıtlı vakıfların sahiplerinden biri de Hızır kızı Şah Hatun olup Ulu Bürüngüz köyü vakıf malları arasındadır.
3. Fatma Hanım
Bünyan ilçesine bağlı Büyük Bürüngüz köyünde bir Meydan Çeşmesi bulunmaktadır. Kitabesinden 1573 yılında onarıldığı anlaşılan çeşmenin kitabesinde okunabilen bölümlerde “Fatıma” adı geçmektedir. Bundan hareketle, çeşmeyi onaran kişini Fatma Hanım adlı birisi olduğu anlaşılmaktadır.
4. Şerife Naile Hanım
Büyük Bürüngüz köyü çıkışında yeni yapılan çeşmenin üzerinde 1891 tarihli, üç satırlık bir kitabe bulunmaktadır. Celi sülüs yazı ile yazılan kitabe şöyledir:
“Merhume ve mağfure ve rahmeti Hakk’a muhtac, Kethüda Bezzade el hacce / Şerife Naile Hanım’ın ruhu şad ve hayrı yad olunmak niyyet-i halisesi ile / Rıza ilahi Teala iş bu çeşme-yi latif inşa kılınmıştır.”
Bu çeşmenin eskiden köyün neresinde olduğu ve ne zaman yıkıldığı hakkında bir bilgimiz yoktur.
5. Cennet Hanım
Bünyan’a bağlı Tuzhisar kasabasının cami avlusunun duvarında, Osmanlıca bir kitabe bulunmaktadır.
Avlu duvarı camiden sonra yapılmıştır. Kitabe1242/ 1826 tarihli olup camii Cennet isimli bir hanımın yaptırdığı yazılıdır. Camii, yeniden yapıldığı için bu kitabe ilk yaptırana ait olmalıdır.
Osmanlıca yazılmış kitabe şöyledir:
1. camiye gayret idenler Cennet’te cem olalar
2. canlarıyla can, tarafta seyri cemal olalar
3. barek’Allah, sen kabul et, Cennet’in hayratını
4. barek’Allah, sen buyurdun “La Taknetu...” ayetini
5. ya müfettiha’l ebvab, iftah aleyna hayre’l bab.

(Son mısra “Ey bütün hacet kapılarını açan, bize en hayırlı kapıyı aç” anlamında bir duadır. Camiye girerken okunur.) Burhanettin Akbaş

Soma Toplumsal Dönüşüm Projesine destek olun!

0 yorum:

Yorum Gönder