10.02.2012

Beldemizde 1870 Vergi Defterine Göre Kimler Vardı

Bünyan Bölgesinde bugün köylerimiz ve bir zamanlar Bünyan'a bağlı olan yerleşim yerlerinin nüfus kayıtları var....


Canım hemşehrilerim, sevgili kardeşlerim atasını ötesini öğrensin, internette saatler harcayıp da kendi köyü, beldesi, kasabası hakkında doğru dürüst bir şey bulmayan kardeşlerime dişe dokunur bir belge sunacağım bugün. Bu belgeyi bana verme lütfunda bulunan Hüseyin Cömert Hocama buradan binlerce teşekkürlerimi sunuyorum.
İşte Zamantı bölgesinin bir bölümünü içine alan vergi defteri (1870) Bu tarihte bakınız köylerimizde, kasabalarımızda kimler varmış:

SÜKSÜN KÖYÜ
Murtaza oğ.Ömer bin Mustafa.
Toklu oğ.Mustafa bin İsmail.
Ali kişi oğ.Ali bin Ömer.
Deli Palta oğ.Ömer bin Mehmet.
Ali kişi oğ.Ahmet Çavuş.
Ali kişi oğ.Selahattin.
Murtaza oğ.Ahmet bin Mustafa.
Murtaza oğ.Ramazan.
Ali kişi oğ.Ömer.
Murtaza oğ.Ali bin Mustafa.
Derviş oğ.Osman bin Ahmet.
Derviş oğ.Ali bin Mehmet.
“ “ Ali “ İbrahim.
“ “ Osman.
Murtaza oğ.Osman.
Uzun oğlan oğ.Hüseyin.
Çolak oğlan oğ.Süleyman.
Memiş oğ.Ahmet.
Serçe oğ.Ali bin Ali.
Serçe oğ.Ahmet bin Hasan.
Toklu oğ.Duran bin Hüseyin.
Toklu oğ.Mustafa bin İsmail.
Toklu oğ.Ahmet bin Mehmet.
Kadı Hüseyin oğ.Hasan.
Kadı oğ.Mahmut bin Mehmet.
Kara Baba oğ.Hasan bin Hüseyin.
Kara çor oğ.Ahmet bin Ahmet.
Sağır oğ.Abdullah Efendi.
Çoban oğ.Mustafa bin Osman.
Hamur oğ.Arif bin Ahmet.
Direk Osman oğ.Osman.
Deli Osman oğ.Ali bin Mustafa.
Cincin oğ.Halil İbrahim.
Halil oğ.İbrahim bin Halil.
Ali kişi oğ.Mükrimin.
Karagöz oğ.Süleyman.
Karagöz oğ.Hasan
Murtaza oğ.Duran.
Kara İsa oğ.Mustafa.
Hakkı oğ.Hüseyin.
Uzun oğlan oğ.Halil.

Hane =54.
Mektep =Köy halkının.
Cami = “ “
Çeşme =1 adet.
Seten =Köy malı.
Ağıl =Köy malı
Oda sahibi =Murtaza oğ.Duran,

Ali kişi oğ.Ömer,Ali kişi oğ.Sadık bin Ali,

Yer adları
Köy önü.
Çatak tepesi mevkii.
Kuzey mevkii.
Kesek burun mevkii.
Samanlık sekisi.
Küçük burun.
(Yeşil alan kaydı yok).


GERGEME KÖYÜ
Mihail oğ. Anastas Keşiş.
Karaki oğ.İsak keşiş veledi Kara ki.
Çoban Anastas oğ.
Yuvan- zevcesi Sufiye.
Gökçeli oğ.Petru.
Öksüz hasan oğ.hasan.
Cınkı oğ.Ahmet çavuş.
Hacı hamza oğ.Feyzullah.
Emrullah oğ.Mustafa.
Şehirli oğ.Kör Ali.
Hamdi oğ.Bekir.
Hamdi oğ.Ali.
Köse oğlan oğ.Hacı.
Öksüz Hasan oğ.Musa.
Şehirli oğ.Abdullah.
Acem oğ.Ali.
Keşiş oğ.kostanti.
Recep oğ.Mehmet.
Yamandı oğ.Dimitri.
Yamandı oğ.Yurki.
Keşiş oğ.Anastas.
Kara ali oğ.hasan.
Çırak oğ.hasan.
Hacı Ömer oğ.Mustafa.
Osman Efendi oğ.-Mehmet efendi.
Yuvan oğ.Simon.
Koca Ömer oğ.Osman.
Yusuf oğ.Ali.
Abacı oğ.Ali.
Mihayil oğ.Mihayil.
Karaki oğ.İstefan.
Yuvan oğ.Simon.
Yuvan oğ.Şerhin zevcesi Nihan.
İş niyaz oğ.hasan.
İş niyaz oğ.Süleyman.
İşniyaz oğ.Ali.
Hacı Derviş oğ.Hüseyin.
Bezirci oğ.Hacı seyit.
Bezirci oğ.Mustafa.
Tafra oğ.Yuvan.
Sezer oğ.Duran veledi Mehmet.
Musa baş oğ.Osman.
İsmail oğ.Mustafa.
Memiş oğ. Ömer.
Süleyman oğ.Mehmet.
Deli Hasan oğ.Mustafa.
Cadı oğ.Mehmet.
Loğmen oğ.Bekir.
Topal Ali oğ.Ahmet.
Abdullah oğ.Abdullah.
Koca Osman oğ.Ali.
Uzun ali oğ.hasan.
Uzun Ali oğ.Ahmet.
Topal Abdullah oğ.hacı Ahmet.
Topal Hasan oğ.Ali.
Ölçek Hasan oğ.Ali.
Topal Ali oğ.Ahmet.
Molla Abdullah oğ.Bekir.
Molla Abdullah oğ.Ahmet.
Güdük Seyit oğ.Ali.
Kır bıyık oğ.Ahmet.
Selami oğ.Mehmet.
İşniyaz oğ.Osman-
Zevcesi Dudu.
Kaya Mehmet oğ. Mehmet.
Kör Hasan oğ.Hasan.
Eklis ? oğ.seyit.
Küçük zade Osman Efendi.
Süleyman Efendi oğ.Hacı Efendi.
Arap oğ.hasan.
Öksüz Hasan oğ.Osman.
Kemerli Ahmet oğ.hasan.
Arap Hüseyin oğ.Ömer.
Arap Hüseyin oğ.Mustafa.
Seyit Çelebi oğ.Süleyman.
Feyzullah oğ.Süleyman.
Molla İbrahim oğ.Şeyh İbrahim.
Molla İbrahim oğ.Mustafa.
Feyzullah oğ.Mehmet.
Miktat oğ.Mehmet.
Çemrek oğ.Mehmet.

Dere virizci mahallesi
Şerbetçi oğ. Osman.
Emrullah oğ.Ali.
Emin oğ.Hasan.
Arap oğ.Ali.
Avşar Musa kerimesi Elif.
Emin oğ.Emin.
Osman bayraktar oğ.sadık.
Eski oğ.hasan.
Berber oğ.Mehmet.
Topal Halil oğ.hasan.
Maraş’lı oğ.hasan.
Tatar oğ.Ali.
Keçeci oğ.hasan.
Nasuh oğ.Osman
Bekir oğ.Ali.
Bekir oğ.Mustafa.
Tatar oğ.Ahmet.
Tatar oğ.hacı Ahmet.
Tozak oğ.Bekir.
Dana göz oğ.Ahmet.
Bağdatlı oğ.İbrahim.
Aşağı mahalle
Musa oğ.Hamza.
Abalı oğ.Mehmet.
Abalı oğ.Osman.
Ohan oğ.Ohanes.
Ekşi oğ.Kaspar.
Musa baş oğ.Mehmet.
Topal Halil oğ.Hüseyin.
Berber oğ.Mustafa.
Çolak Mahmut oğ.Halil.
Abbas oğ.Mehmet Efendi.
İsmail kalfa oğ.İsmail.
Çolak Mahmut oğ.Ahmet.
Musa baş oğ.Musa.
Musa baş oğ.Ali.
Kel Hasan oğ.Mehmet.
Eşki oğ.Mustafa.
Bezirci oğ.Şaban
Şaban kahya oğ.Hamdi.
Şehirli oğ.İstefan.
Gergeme’deki kültürel ve ticari varlıklar.
Hane =136.
Değirmen =2 adet.
Seten =2 adet.
Bezir hane =Köy civarında.İmam oğlu Hacı Efendinin malıdır.
Bezir hane =Köy civarı.Bezirci oğlu Mustafa.
Bezir hane =Bezirci oğlu Hacı Seyit.
Ahır =14 Adet.
Ekilir arazi =1305 kıta tarla-7783 dönüm.
Ev =Manastır vakfı olup,mütevellisi Acı Keşiş.
Cami şerif =Mütevellisi,Bürüngüzlü Mehmet ağa.
Mektep =Banisi Bürüngüzlü Mehmet ağa.
Manastır =Şems(şammas) Kilisesi Manastırı.
Cami şerif =Dere mahallesi.Banisi Osman oğlu hacı Ahmet.
Bahçe =102 kıta.
Yoncalık =6 Kıta.
Tarla =Taşlık mevkii.83 dönüm6 evlek Manastır vakfı.
Mütevellisi Keşiş oğ.Kasti-Keşiş Aydil-Makal Keşiş
Tarla =Lale beli.20 dönüm.Mütevellisi Makal Keşiş.
Tarla =Taşlık mevkii.3 dönüm 1 evlek.Cami malıdır.Hacı
Osman oğlu Ahmet.Mütevellisi
Tarla =2 dönüm 3 evlek.Taşlık.Cami malı.Mütevellisi
M. Osman oğlu Mehmet.
Oda sahibi =Emrullah oğ.Mustafa,
Osman Efendi oğ.Mehmet efendi,
Bezirci oğ.hacı Seyit,
Bezirci oğ.Mustafa,
Hamdi oğ.Ali,
Hacı Ömer oğ.Mustafa,
Loğmen oğ.Loğmen,
Deli Hasanoğ.Zevcesi Keziban,
Molla Abdullah oğ.Bekir,
Kör Hasanoğ.Hasan,
Molla İbrahim oğ.şeyh İbrahim,
Arap oğ.Ali,
Bezirci oğ.Şaban Çavuş,
Emrullah 0ğ.Süleyman,
Tatar oğ.Ali,
Kırzı oğ.Osman,
Selahattin oğ.Şahabettin,
Tatar oğ-Ahmet,
Dana göz oğ.Ahmet.

Yer ve mevkii adları
Köy civarı
Taşlık karşısı
Kötü göl
Değirmen ardı
Lale beli civarı.


MUSA ŞEYH KÖYÜ

Hafi bey oğ.Eyüp
Kaşıkçı oğ.Hüseyin
Seyit oğ.Seyit Ali
Kurt Seyit oğ.Mehmet
Sarı Mustafa oğ.Ahmet
Tuz Ali oğ.Ebil
Ahmet oğ.Duran
Ali oğ.İsmail
Talaslı Recep oğ.Hafız
Sarımsaklılı Derviş oğ.Yusuf
Kıllı yüz oğ.Hüseyin
Talaslı Hacı Ahmet


Hane =22
Ahır =11
Bahçe =12
Çeşme =1
Türbe =Mütevellisi Sarımsaklı

karyesinde Sadettin zade
Mehmet Efendi
Cami =1
Ekilir arazi =1609 dönüm.

Arazi adları

Ulu yol
Acı dere
Abdal yurdu
Sırlı kaya
Abdal oba üstü
Kara ziyaret
Yol altı
Tepe Önü

TUZ HİSAR KÖYÜ


Mahmut Efendi
Bulduk oğ.Osman
Hacı Bekir oğ.Ali
Hamza oğlu.
Testereci oğ.Ali
Kürt oğ.Rüstem
Eğri Hüseyin oğ.Abdullah
Efkereli Pasu oğ.Karabet
Bodur oğ.Ahmet
Çatal oğ.İsmail.
Hasan alemdar oğ.Mustafa
Muslu oğ.Süleyman
Tavlık oğ.İsa
Gök Ömer oğ.Mustafa
Kethüda oğ.Süleyman
Ebu Bekir oğ.Mustafa
Dede oğ.Seyit Mehmet
Baş oğ.Mehmet
Aybalı oğ.Mehmet
Yüzbaşı Mehmet Ağa
Cin Bekir oğ.Süleyman
İnce kız oğ.Ahmet
Cüce oğ.İbrahim
Kürkçü oğ.Seyit Ahmet
Çekiç oğ.İbrahim
İmam oğ.Sadık
Suna oğ.İbrahim
Çort oğ.Mustafa
Tafra oğ.Mustafa
İncesulu oğ.Mehmet
Koçman oğ.Osman
Zacı oğ.Seyit Mehmet
Kel oğlan oğ.Ahmet.
Müftü oğ.Süleyman
Kul oğ.Hacı Hasan
Deli Ahmet oğ.Ahmet
Tacir oğ. Osman
Murtaza oğ.Salih
Cudal? Oğ.Mehmet
Kara oğ.Osman
Demir oğ.Osman
Deli Ahmet oğ.Yasin
Odabaşı oğ.Ömer
Yasin deli oğ.İbrahim
Uzun oğ.Ömer
Şeyh Hüseyin oğ.Seyit
Haneci oğ.Seyit
Hacı Mustafa oğ.Ali
Kara deli oğ.Ali
Darendeli oğ.Mehmet
Emir oğ.Mehmet
Veli oğ.Mehmet Efendi
Ali baz oğ.Ali
Eden bey oğ.Hacı İsmail
Hamza oğ.Osman Bey
Aladdin oğ.Ali
Hüseyin Keşan oğ.Mehmet
Abdül kadir oğlu.
Koca Hasan oğ.Mehmet
Aydın oğ.Osman
İlyas oğ.İlyas
Numan oğ.Süleyman
Taci oğ.Taci
Çekiççi oğ.Mehmet
Kara kaş oğlu
Celil oğ.Ali
Kayserili Deli Hacı Ahmet
Kayserili Hacı Osman
Öküz öldüren oğ.Mustafa
İsrafil oğ.Mehmet..
Koca oğ.Bekir
Topal İsmail
Çolak oğ.Halil
Şeyh oğ.Emin
Kuru oğ.Mehmet
Çolak oğ.Osman
Deli Mehmet oğ.Mustafa
Suna oğ.Ali
Cin Bekir oğ.Kara
Yusuf oğ.Yusuf
Sofu oğ.Mehmet
Kurnaz oğ.Ahmet
Abdül baki oğ.Mehmet
Bandaleci oğ.Mustafa
Ali bey oğ.
Gök Ömer oğ.
Hacı İmam oğ.
Bedir oğ.Hüseyin
Kasım oğ.İsmail
Madenci oğ.Mustafa
Hoca Osman oğ.Ömer
Haluk oğ.Ahmet
Koca bay oğ.Seyit Ali


Tuzhisar’da bulunan Emlakler

Hane =215
Ahır-samanlık =161adet.
Bahçe =9parça
Cami =1adet
Mektep =1adet
Çeşme =3 adet
Bağ =14 parça
Bahçe =2 parça
Cehrilik =1 parça
Yoncalık =7 parça
Ekilebilir arazi=17039 dönüm.


Tuzhisardaki arazi adları:
Köy önü
Kaya altı
Yer taş
Kurt deliği
Kızıl yer
Çatal mevki
Celal
Lale deresi
Cingan mevki
Sivri kaya önü
Garip in ardı
Çatal tepe
Arif oğlu çeşmesi
Çaputlu
Yan su pınarlar mevki
Şişe
Set başı
Delikli taş
Gök dere
Viran kırçık
Sırt altı
Emrü deli
Şeyh pınar
Tek yalı
Cevizli
Celale
Kemer pınar altı
Kara Cuma
Cankallı?
Eksereli Vakfı önü?
Üç ortak
Şeyh büyük
Kızıl yol
Taşlık vakfı
Göç yolu üstü
At oğlu?

ŞIVGIN KÖYÜ (Sıvgın)

Kızıl oğ.Serkiz.
Balıkçı oğ.Ohan.
Köklü oğ.Bedus.
Gemerek’li oğ.Ağop.
Köklü oğ.Artin.
Kokar oğ.Nazar.
Hirabet oğ.Çoban.
Zelvan oğ.Bedus.
Zelvan oğ.Karabet.
Gök oğlan oğ.Evhan.
Gök oğlan oğ.Serkis.
Zelvin oğ.Bedus.
Parsıh oğ.Mardirus
Koca baş oğ.Serkiz.
Ağya oğ.Karabet.
Cahlı oğ.Markır.
Bekçi oğ.Serkiz.
Ayva oğ.serkiz.
Serkiz oğ.Kirkor.
Serkiz oğ.Manas.
Biberci oğ.Tuba.
Biberci oğ.Keşiş Manas.
Biberci oğ.Manas.
Hırabet oğ.Hırabet.
Mak oğ.Ağop.
Keşiş oğ.Keşiş.
Keşiş oğ.Panus.
Keşiş oğ.Ağop.
Keşiş oğ.Vartan
Keşiş oğ.Bedus.
Keşiş oğ.Markır.
Dana kulak oğ.Serkiz.
Dana kulak oğ.Mığırdıç.
Karagöz oğ.Ağop.
Bıyıklı oğ.Aragil.
Avak oğ.Zarvak.
Avak oğ.Ağop.
Avak oğ.Toros.
Karagöz oğ.Ohanes.
Kuşçu oğ.Karabet.
Kuşçu oğ.Tubat.
Döşemeci oğ.Karabet.
Talas’lı Ekşi oğ.Serkis.
Kızıl oğlan oğ.serkis.
Köklü oğ.Ağop.

Hane =60
Mektep =1
Kilise =1
Çeşme =1
Bahçeli ev =1
Yoncalık =5 kıta.
Değirmen =2 adet.
Ekilir arazi =1990 Dönüm-460 kıta tarla.
Oda sahipleri =Serkiz oğ.Kirkor,
Biberci oğ.Keşiş Manas,
Biberci oğ.Manas,
Talas’lı Ekşi oğ.Serkiz.

Yer adları
Köy önü Değirmen önü mevkii.
Göl önü mevkii. Kazahar dere mevkii.
Kıraç deresi mevkii. Kuru dere.
Ak pınar. Kızıl dere.
Hark altı mevkii. Değirmen ocağı.
Tat boğazı mevkii.

Köni viran mevkii. Topukluk mevkii.
Kurt kaya mevkii. Kızıl pınar.
Kızıl yer.mevkii.

ZEK KÖYÜ
Seyit oğlu.
Kara Bekir oğlu(5hane)
Mucuk oğlu.
Deli Halil oğlu.
Yakıp oğlu Ali Efendi.
Kadı oğlu.
İsa oğlu (2hane)
Şeyh oğlu Ali bin Seyit Ahmet.
Seyit oğlu.
Çalık oğlu.


Hane =23
Ekilir arazi =295 kıta tarla,1810 dönüm.
Miri arazi =300 Dönüm.
Cami = Köy camii.
Oda sahibi =Şeyh oğ.Ali bin Seyit Ahmet,
Seyit oğ.seyit bin Musa,
Mucuk oğ.İlyas,
Deli Halil oğ.Osman,
Kara Bekir oğ. Duran,
Yakup oğ.Halil bin Duran.
Yer adları
Köy önü
Delikli taş
Kovanlık mevkii.
Killi?kaya
Köse yeri
Persek deresi.
Taşkın
Kır yazı mevkii.
Yalnız mezar.
HAZARŞAH KÖYÜ
Topak Ahmet oğ.Hacı Ahmet.
Emir Hüseyin oğ.Mehmet.
Karabacak oğ.Ali Mehmet.
Kör kız oğ.Ali Efendi.
Emir hasan oğ.Mehmet.
Haki oğ.Mehmet.
İbrahim oğ.Ömer.
Kör oğ.Mehmet.
...... Ali oğ.Ali.
Ahmetçi oğ.Ali.
Çavuş oğ.Mehmet.
Bekir Çelebi oğ.Ali.
Bekir Efendi oğ.Ömer.
Köse Ali oğ.Salih.
Göde kızı oğ.Ali Efendi.
Elbaşı oğ.Salih.
Arnavut oğ.Mustafa.
Hüseyin oğ.Abdullah.
Hüseyin oğ.Osman.
Molla Mehmet oğ.Mehmet.
Çoban oğ.Musa.
Davut oğ.Kara Ahmet.
Kurt oğ.Mustafa.
Tepegöz oğ.Mehmet.
Çoban oğ.Hüseyin.
Köse Ali oğ.Mehmet.
Küçük oğ.İsmail.
Kasım Çelebi oğ.Hüseyin.
Kasım Çelebi oğ.Hanifi.
Artık oğ.Musa zevcesi Ayşe.
Kasım Çelebi oğ.Mustafa.
Hatip oğ.Gazi
Hızır oğ.Musa.
Sungur oğ.Mehmet.
Ali Efendi oğ.Ömer.

Hane =33
Mektep =Banisi köy halkı.
Cami = “ “ “
Çeşme = “ “ “
Demirci dük. =Cami vakfı.Mütevellisi Aziz.
Ev =Köy halkının malı.
Ambar = “ “ “ .
Çeşme = “ “ “
Ağıl.2 Ad. = “ “ “
Ekilir arazi =3060 Dönüm-510 kıta tarla.
Oda sahibi =Artık oğ.Mustafa,
Tepegöz oğ.Mehmet,
Kasım Çelebi oğ.Hüseyin
Ali Efendi oğ.Ömer,
Sungur oğ.İsmail,
Hatip oğ.Gazi.
Yoncalık =19 kıta.
Bahçe =5 kıta.

Ter adları
Köy önü
Göl yeri.
Çat deresi.
Büyük viran.
Kızıl kaş
Kötü köni
Cennet deresi
Kabristan ardı.
Çökelek.
Ak dere.
Sel pınarı.
Bey pınarı mevkii.
Çilli dere


ELBAŞI KÖYÜ

Mustafa Çavuş
Yasin oğ. Hüseyin Efendi
Kadı kişi oğ. Mahmut
Osman kişi oğ.Mustafa
Şuka?Osman oğ.zevcesi hediye
Çolak Ali oğ.Ali
Kara Ali oğ.İbrahim.
Elbaşı zade Abdi ağa
Elbaşı zade Emin ağa
Elbaşı zade Ali ağa
Sipahi oğ.Bekir ağa
Topak oğ.Mükrimin
Kani oğ.Mustafa
Elbaşı oğ.Mehmet ağa
Elbaşı oğ.Osman ağa
Şeyh oğ.Hüseyin bin Ömer
Deli Ömer oğ.Ömer
Numan oğ. Battal
Er şan oğ.Hasan
Kadı oğ.Mükrimin
Fokuz oğ.İbrahim
Köse oğ.Osman Mülazım
Bekir oğ.Bekir.
Sultan oğ.Mustafa
Kara Mustafa oğ.Osman
İskender oğ.Mehmet
İstanbullu oğ.Hüseyin.
Deli Ömer oğ. ...
Manaz ? oğ.Halil
Faki oğ. Mükrimin
Çapraz oğ.Ahmet
İsmail oğ.Mustafa
Köse Ali oğ.Hüseyin
Burcul?m oğ.Halil
Topak oğ.Halil İbrahim.
Çapar oğ.Mehmet
Kel Hacı oğ.Mustafa
Kıl? İmam oğ.Mehmet Efendi
Topal Ali oğ.Halil İbrahim
İsmail ağa oğ.Mustafa
Gafur oğ.Abdi Efendi
Yavrı bey Oğ.Mustafa Efendi
Seyit Ali oğ.Ali
Deli Osman oğ.Süleyman
Çaltak oğ.Mehmet
Höyüklü oğ.
Yavrı Bey oğ.Mehmet


Hane =91
Bezir hane =1
Ağıl =1
Cami =1
Dükkan =1
Yoncalık =11 parça
Değirmen =1

Yer adları
Aşağı köprü
Kilise mevki
Durna göl mevki
Çorak mevki
Baltacı mevki
Köse.......
Çalı .....
Kut yan?
Küçük çorak mevki
Kara kaya mevki
Göl sakos?
Ayca kürgün?
Batalcan


EKREK KÖYÜ

Kaya oğ Artin
Kaya oğ.Zadlık
Haçınlı oğ.Ağop
Agop oğ. Serkis
Kör Hacı oğ.Agop
Gür cinli oğ.Agop
İlka oğ.Mığırdıç
Kaspar 0ğ.Serkis
Kalus oğ.Artin
Burak oğ.Kaspar Bey
Emirza oğ.Karabet
Burak oğ.Bedirus
Eşki oğ.Turma
Kalfa oğ Kalus
Küpeli oğ.Kirkor
Dır mığırdıç oğ.Dır Mıgırdıç
Kır ayak oğ.Serkis
Kel dede oğ.Mıgırdıç
Ördek oğ.Kör Agop
Hayta oğ.Evadis
Sarı oğ.Artin
Kör Kazar oğ Ohanes
Sarı oğ. Karabet
Murat oğ.Deresi kan
Papıççı oğ.Nikos
Pırtıcı oğ.Kirkor

Mal dök oğ.Karabet

Kilise =2
Dükkan =8
Mektep =1
Ekilir arazi =9500 dönüm


ZEREZEK KÖYÜ

Balcı oğ.Halil
Eski Hasan oğ.Ali
Kara oğ.Mehmet
Nal kıran oğ.Bekir
Sultan oğ.Halil İbrahim
Durmuş oğ.Duran
Kuşçulu oğ.İsmail
Kubal?oğ.Bekir
Ömer Osman oğ.Mustafa
Kara oğ.Mehmet
Hamza oğ.Yüzbaşı Mehmet
Aziz oğ.Abdül kerim
Kara şacıl oğ.Osman
İlyas oğ.Ömer
İmam oğ.Arap Ali
Çavuş oğ.Seyfullah
Gök Ali oğ.Hacı Ali
Elbistanlı oğ.Ramazan
Çanak oğ.Ahmet
Bayezit oğ.Halil
Vasvas oğ.Ali
Osman bey oğ.Osman
Balcı oğ.Halil
Bezirci oğ.Bekir
Kara oğlan oğ.Ali
Elmacı oğ.Ali
Kör Hüseyin oğ.Ömer
Selatin oğ.Ali

Hane =35
Mektep =2
Kuyu =2
Seten =2
Bahçe =1 parça

Arazi adları
Köy önü Deve gediğinin başı
İz kıran deresi Göl yeri
Küçük höbek Ak bayır mevki
Oturumlu yeri Cingil yurdu
Çatal höyük Koz? Viran mevki

SAMAĞIR KÖYÜ

Ömer oğ.selami
Çolak oğ.Ahmet
Kara Ali oğ.Ali
Gözü ağca oğ.Osman
Mahmut oğ.İbrahim
Kara Mehmet oğ.Mehmet
Köse Ali oğ,Durmuş
Elbistanlı oğ.Halil
Çaylak oğ.Halil
Tombak Hasan oğ.Mustafa
Abbas oğ.Hüseyin
Topal hasan oğ.Mustafa
Memiş oğ.Cin Ali
Kara külah oğ.Mustafa
Ömer oğ.Hacı Mehmet
Kel Salih oğ.Halil
Sali oğ.Mehmet
Kazma oğ.Mehmet
Hacı Ali oğ.Salih
Köse Halil oğ.Ali
Cabat oğ.Süleyman
Çallık oğ.İbrahim
Közcağızlı oğ.Halil

Hane =56
Cami =1
Develik =1
Türbe =1
Ekilir arazi =3085 dönüm

Yer Adları
Çam alam mevki
Şehir yolu üstü
Mezarlık
Mantarlık
Telli kaya
Eski Samağır
Kara geçit
Öksüz kaya mevki.

KARAKAYA KÖYÜTiryaki oğlu.
Hacı Seyit oğ.Molla Mehmet
Demirci oğ.Hüseyin
Bıyık oğlu.
Setenci oğlu.
Seyit Ahmet oğlu.
Matak oğlu.
Kayserili Ali Çavuş
Celep oğlu.
Hacı oğlu.
Kara oğlan oğlu.
Tatar oğlu.
Kara kaş oğlu.
Güvendik oğ.Hasan Çavuş
Avan oğlu.
Abdül gani oğlu.
Ali dayı oğlu.
Anvay?oğlu
Sofi oğ.Mehmet Efendi
Molla oğlu.
Kayserili deli Hacı Ağa
Topçu oğlu
Hami oğlu.
Kadı oğlu
Emrullah oğlu
Topal oğlu.
Emin oğlu.
Mülazım oğlu.
Gülcü oğlu.
Kör Bekir oğlu.
Kır Baki oğlu
Çaylı oğlu.
Çopur Osman oğlu.
Çopur oğlu.
Çıplak oğlu.
Deli Seyit oğlu.
Mantıcı oğlu.
Selahattin oğlu.
Ömer baş oğlu
Emmi oğlu
Seyit Ali oğlu.
İmam oğlu.
Hasan ağanın oğlu.
Koç oğlu.
Can bek oğlu
Solak oğlu
Berber oğlu.
Çelebi oğlu
Kara Bekir oğlu
Köşker zade Mehmet Efendi.
Köse Hasan oğlu.
Aşık oğlu.
Muslu oğlu.
Kadı oğlu.
Küçük Mehmet.

KARAKAYA’da :

Hane =148
Oda ve ahır =28
Samanlık =27
Ahır =33
Çeşme =3
Mektep =1
Türbe =1
Samanlık =2
Dükkan =1
Attar =1
Bağ =58 Parça
Cehrilik = 10 parça
Ekilebilir arazi = 12185 dönüm.

Arazi adları:

Köpük
Yağlı kaya
Kara Mehmet yeri
Sarı taş
Göl yeri
Kışlacık
Karaca viran mevki
Torak mevki
Kaya yolu
Köy önü
Eski köy mevki
Kuru kütük
Amarat yolu
Kaş kaya
Kaş başı
Kuru göl
Pişür? Tepe
Yazı pınarlar
Göllü kan
Yoğurtcul
Buruklu
Kızıl ırmak
Köklüğen kaş
Kızıl in

AĞCALI KÖYÜ
Kayserili Tiryaki oğ.Ohanes.
Kulaksız oğ.Osman.
Oda başı oğ.Halil.
Koca Veli oğ.Ömer.
Tatar oğ.Battal.
İlyas Faki oğ.İsmail.
Sarımsaklıdan İbrahim Halil oğlu.
Hıdır oğ.Halil.
Hıdır oğ.Mehmet.
Kara Veli oğ.Abdullah.
Salih Hoca oğ.Mehmet.
Hacı Bey oğ.İbrahim.
Bektaş oğ.Halil İbrahim.


Hane =16
Cami =Köy halkının.
Ahır =2
Bezir hane =Kayserili Orhan Bagus oğ.Karagöz.
Bezir hane =Kulaksız oğ.Ömer.
Ekilir arazi =2167 Dönüm-261 kıta tarla.
Miri arazi =300 Dönüm.
Oda =Kulaksız oğ.Osman.

Yer adları
Sığıntı.

DİZGEME KÖYÜ
Civelek oğ.Ali.
Çil oğlu.


Hane =7
Tarla =74 kıta.

Yer adları
Çoban kuyusu.
Dizgeme mevkii.
Terzi kuyusu.
(Başka bilgi yoktur).Bu köy

Civelek oğulları ile Çilli oğullarının
arazisi gibidir. Tahrir de başki hane
kaydı olmamasına rağmen icmalde
yedi hane bulunduğu
belirtilmektedir.
TAÇIN KÖYÜ

Çekiç oğ.Durmuş Ali.
Mehmet Baş oğ.Osman.
Kuruşçu oğ.Halil.
Göksün’lü oğ.Hüseyin.
Kör Mehmet oğ.Mehmet.
Köprücü oğ.Bekir.
Göksün’lü oğ.Ali.
Kara Bekir oğ.Ali.
Terzi oğ.Mehmet.
Terzi oğ.Ali.
Kadı oğ.Salih.
Derviş oğ.Zülfikâr.
Toybıyık oğ.Hasan
Köse Kara oğ.Ahmet.
Yarma oğ.Hasan.
Hüseyin oğ.Ali.
Kör Ali oğ.Mehmet.
Yanık oğ.Bekir.
Yanık oğ.Ali.
Hüseyin oğ.Halil.
Arslan oğ.Ali.
Uzun Ali oğ.Hasan.
Cafer oğ.hasan
Elagöz oğ.Mehmet.
Caba oğ.İsmail.
Kabak oğ.Molla Mustafa.
Caba oğ.Durmuş.


Hane =36.
Ekilir arazi =1808 dönüm-324 kıta tarla.
Cami Şerif =Banisi Terzi oğlu Mehmet Kahya.
Değirmen =Göksün’lü oğ.Ömer.
Değirmen =Terzi oğ.Mehmet.
Değirmen =Talas’lı Eşki oğ.Serkiz.
Ambar =Köy halkının.
Oda sahibi =Terzi oğ.Mehmet,Yanık oğ.Ali.

Yer adları
Köy önü.
Han boğazı mevkii.
Karşı kıraç mevkii.
Çaylaklı yolu.
Taş boğaz mevkii.
Yanıldıran mevkii.
Kara buğra deresi.
Köz tarla mevkii.

ERMİN KÖYÜ

Numan oğ.Duran Ali.
“ “ Halil İbrahim.
Halil oğ.Süleyman.
Molla Halil oğ.Zeynel.
Molla Ömer oğ.Hüseyin Efendi.
“ “ “ Ahmet.
“ “ “ İbrahim.
“ “ “ Ömer.
“ “ “ Hüseyin.
“ “ “ Bekir.
“ “ “ Ali.
“ “ “ Halil.
“ “ “ Mehmet.
Musa Faki oğ.Ahmet.

Hane =17.
Oda =5
Ekilir arazi =261 kıta tarla-1060 Dönüm.
Mektep =Banisi Molla Ömer oğ.Hacı Ömer.
Cami =Banisi,Molla Ömer oğ.Hacı Ömer.
Oda sahipleri =Numan oğ.Halil İbrahim,
Molla Ömer oğ.Hacı Ali,
Musa Faki Oğ.Ahmet.

Yer adları
Çavdar kuyusu.
Çıklaz oğlu.
Hacı Köse.
Yassı pınar.

Soma Toplumsal Dönüşüm Projesine destek olun!

1 yorum:

Bu bilgiler çok değerli çok teşekkürler

Yorum Gönder