7.02.2012

1872 senesi Vergi Kayıt Defterlerinde Bünyan

BÜNYAN (Sarımsaklı – Bünyan-ı Hamid)
1288=1872 senesi vergi kayıt defterlerinde Bünyan . Bünyan’a ait vergi tahrir defterinin incelenmesi suretiyle yerleşim mahalleri ve buralarda oturan hane sahipleri ,ticari kuruluşlar ve bunların malikleri ile sosyal ve kültürel yapıları ortaya çıkartmaya çalıştık. İlçeye ait yapılacak ekonomik ve kültürel araştırmalara zemin hazırlamak maksadıyla,incelemesini...
yaptığımız tahrir defterinin ilk sahifesi yarı yerine kadar eksik olduğundan biz birinci sahifenin mevcut olan kısmından başlayarak durumu ortaya koymaya çalıştık.
Bünyan’daki mahalle ve sokaklar ve hane sahipleri....

Cami Kebir Mahallesi
Uzun Sokak
Arnak oğlu Ahmet
Çilli oğlu Ali,Emin,Abdurrahman Gazi oğlu Şaban
Pepe oğlu İbrahim
Cıngıl oğlu Hasan
Çilli oğlu Hacı Mustafa Gazi oğlu Mustafa,Hüseyin
Türkmen oğlu Mehmet Kürt Eyüp oğlu Ahmet
Cebeci oğlu hasan Efendi Hacet oğlu Mahmut
Hacet oğlu Mustafa Efendi Deli Ahmet oğlu Mustafa
Sadi zade Mehmet Efendi Hamza oğlu Hafız İbrahim Efendi
Mektep=Banisi Salih Bey.
Odacı oğlu Molla Hamit Kara duran oğlu Hüseyin
Ağcalıdan Çiftçi oğlu Hasan Odabaşı Oğlu Kadir
Kaşıkçı Oğlu Mustafa Çilli oğlu Hasan
Kara oğlu Gizir Mehmet Deli Hasan oğlu Mehmet
Karslı oğlu Aliosman Gedikli oğlu Osman
Cebeci oğlu Mustafa Abdi Efendi oğlu Mustafa Efendi
Ahmet Efendi oğlu Emin
Kara Baba Sokağı
Hacı Ali ağa oğlu Mustafa
Sarı oğlu Mehmet Kara baba oğlu Kadir.
Kara Külah oğlu Osman Hacı ali oğlu İsmail
Hasan ağa oğlu Hacı Ali Selami ağa oğlu Mustafa
Manikci oğlu Ahmet Yusuf Ağa oğlu İsmail
Ak yol Sokağı :
Göde kızı oğlu Ali Efendi
Ateş oğlu Hüseyin Erkek oğlu.....
Abdi Efendi oğlu Mustafa Düşlü oğlu Mustafa
Cıngıl oğlu Abdullah Mustafa Baş oğlu Ali
Bayram oğlu Hasan Ali Hacı Hüseyin oğlu Mahmut
Bektaş oğlu Hasan Çuhadar oğlu Mehmet
Besseli (?)oğlu Hüseyin Topal Hüseyin oğlu Hacı Salih
Hasan Baş oğlu Mehmet Elvan oğlu Ali
Daim oğlu Ahmet Kangalcı oğlu Hüseyin,Mehmet
Hasan Çelebi oğlu İbrahim Hacet oğlu Mahmut
Deli Ahmet oğlu Hasan Cıngıl oğlu Mustafa Efendi
Kara İsmail oğlu Aliosman Türkmen oğlu Salih
Civelek sokağı
Abu(?) oğlu Ahmet
Hasan Baş oğlu Hasan Hüseyin Efendi
Dede Bali oğlu Mehmet
Civelek oğlu Mustafa Ağcalı köyünden Kayış oğlu İsmail
Hasan Çelebi oğlu
Çapar Ahmet Davut oğlu İsmail
Hacı Hüseyin oğlu Mahmut
Şahande oğlu Hacı Mahmut
İbrahim Çelebi oğlu Hacı Mustafa
Solak Mustafa oğlu İsmail
Duran Fakı oğlu Ahmet Ali Kahya oğlu Mehmet
Kara oğlu Mehmet Mirza oğlu Mehmet
Kara oğlu Musa Hasan ağa oğlu Mustafa
Koyuncu oğlu Baki Kuşçu oğlu Ali
Kadı oğlu İdris
Koyak(?)oğlu Seyyid
Mıhadır oğlu Mehmet Efendi Arap oğlu Ali
Kel Hüseyin oğlu Osman Bahadır oğlu İsmail
Şeyh Hüseyin oğlu Hacı Hasan Çilli oğlu Ömer Efendi
Köse oğlu Süleyman Osman Çavuş oğlu Mehmet
Cami Cedit Mahallesi
İbrahim Çelebi Sokağı
Osman Çavuş oğlu Mehmet,Osman
Kadı oğlu Ahmet
Deli Ahmet oğlu Ali
Mirza oğlu Mükremin
Ömer’ce oğlu Hasan
İbrahim Çelebi Oğlu Osman
Solak Mustafa oğlu Mustafa-İsmail
Mantıcı oğlu Hacı Mustafa Efendi
Ali kahya oğlu Mehmet
Baş oğlu Salih Hasan Hoca oğlu Ahmet
Köse İbrahim oğlu Hasan
Kara Mustafa oğlu Reşit
Mahmut kalfa oğlu Mustafa
Mustafa oğlu Ali
Köse oğlu Ali
Sarı Abdullah oğlu İbrahim-Bekir
Yeni Cami Mahallesi,
Yeni Cami sokağı
Hasan Efendi oğlu Sadık
Salih Efendi oğlu Mahmut Efendi
Ali Kahya oğlu Osman
Sadık Ağa Sokağı
Baki ağa oğlu İbrahim ağa
Hacı Mehmet oğlu Seyyid Mehmet
Kadir oğlu Mehmet
Karanın oğlu Mahmut
Hasan ağa oğlu Hasan,Süleyman,Halil,Hacı Ömer
Hasan ağa oğlu Sadık ağa
Ağcalılı ağa oğlu Hacı İbrahim
Cura oğlu Seyfullah
Halil hoca oğlu Hüseyin
Ali Baş oğlu Osman-
Ali Şehbender oğlu Hamit-Ali
Hacının oğlu Hacı Ahmet
Kara oğlu Hasan
Feyzi oğlu Çolak Hasan
Osman Hoca oğlu Molla Mehmet
Codaloğlu zevcesi Şerife
Pekmezci oğlu Salih
İbrahim Bey Mahallesi
Derviş ağa sokağı
Kara oğlu Ömer
Hacı ağa oğlu Hasan Efendi
Mahmut Kalfa oğlu Halil İbrahim
Yakup oğlu Ahmet Sadık oğlu Hasan ağa
Hoca zade Hasan Efendi Hoca zade Bekir
Kara oğlu İbrahim Ağcalıdan Ateş Kadı oğlu Hasan
Kara oğlu Hacı Halil Mehmet Çelebi - oğlu Hasan-Mustafa
Hüseyin Ağa oğlu Halil Ağa Kadir oğlu Ömer-Ali-Osman
Hacı oğlu Haşim-Mustafa Kara oğlu Ahmet- Mustafa-Ali-Hasan-Osman
Tiryaki oğlu İsmail-Ahmet-Mahmut Mustafa oğlu Hacı Ali Efendi
Tiryaki oğlu Hacı Ahmet Efendi Tiryaki oğlu Hacı Mehmet efendi
Hoca Sadık Efendi
Baki ağa zade Kasım Ağa
Baki Ağa zade- Hasan Hüseyin Ağa
Derviş ağa zade Ali Bey
Derviş ağa zade Ömer Ağa
Baki Ağa zade Mehmet Ağa
Mehmet Ağa zade Halil Ağa
Baş ağa zade Arif ağa
Cafer Bey zade Mehmet
Derviş Ağa zade Osman ağa
Derviş Ağazade Hacı İsmail ağa
Derviş Ağa zade Seyyid Ağa
Derviş Ağa zade Mustafa Ağa
Koca ağa zade İsmail
Koca ağa zade Kasım Ağa
Baki Ağa zade Hidayet Efendi
Hacı Mehmet Ağa zade Mustafa
Çürük Oğlu Sokağı
Odabaşı oğlu İbrahim-Osman
Kuşağı büyük oğlu Kara
Koca Mükremin oğlu Mehmet
Erkek oğlu Osman
Çürük oğlu Mehmet- Ahmet-Salih-İbrahim
Salih oğlu Ömer Derviş
Mığırlı oğlu Osman
Kadir Efendi oğlu- Mehmet Efendi
Kadir Efendi Oğlu Hasan Efendi
İsmail Efendi oğlu- Osman Efendi
Süleyman oğlu Süleyman
Şeyh oğlu Süleyman
Martalak oğlu Mehmet-Ahmet
Hacı Bey oğlu Ali
Hacı Bey oğlu Mehmet Ağa
Paşa oğlu Mehmet-Mustafa –Osman-Ömer
Hacı Bey oğlu Ali Paşa
Baş ağa oğlu Süleyman
Döne oğlu Hüseyin
Sarı Ali oğlu Hasan
Kürt Ali oğlu Ahmet Çavuş
Kulaksız oğlu Koca Osman
Kürt Ali oğlu Hüseyin
Bilal oğlu Süleyman
Çıplak Ali oğlu İbrahim
Sarı Ali oğlu Çürük Hacı
Kör ağa oğlu İbrahim
Şeyh oğlu Mustafa
Sarı Aslan oğlu Abdurrahman
Hacı Bey oğlu Mehmet Ağa
Emir Ağa oğlu Bayram
Kara Hüseyin oğlu Sadık
Martalak oğlu Hasan-Ahmet
Derviş Ağa Mahallesi Çarşı Caddesi
Halit Oğlu Abdullah
Halit oğlu Mehmet Ali
Benderli oğlu Çoban Mustafa
Benderli oğlu Ali Baz Efendi
Mavi zade-Hafız Efendi oğlu Osman
Bölük başı oğlu Seyyid Hasan ve Hasan Hüseyin
Amaratlı oğlu Süleyman Efendi
Zobu oğlu Osman bin Süleyman
Zobu oğlu Mustafa bin Mehmet
Hasan Kahya oğlu Hasan
Hasan Kahya oğlu- Hüseyin Kahya
Sarı oğlan Kabaklı köyünden
Dede oğlu Nikol
Dede oğlu Bedurus
Bulduk oğlu Bedurus veledi- Haçir
Bulduk oğlu Artin veledi Serkiz
Bulduk oğlu Ağop veledi Haçir
Zobu oğlu Seyyid Ahmet
Dede oğlu İsa hur
Kel Hüseyin oğlu Gazi
Mustafa oğlu Mustafa
Zobu oğlu Ömer
Hacı Bekir oğlu Osman
Musa oğlu Gezir Ahmet
Daim oğlu Mustafa
Daim oğlu İbrahim
Gökçe oğlu Seyyid
Ateş İmam oğlu Ahmet ,
Osman Eski Hasan oğlu Duran
Mavi oğlu Hafız Mehmet Efendi
Hasan ağa oğlu Paşa Bey
Kart oğlan oğlu Mehmet
Balacin Sokağı
Gedikli oğlu Ömer Efendi
Uzun oğlu Memiş Çolak oğlu Hacı
Altınbaş oğlu Ahmet,
Duran Osman Baş oğlu Osman
Karaca Kabaklı İmam oğlu Ahmet,Bekir
Gezir Ahmet oğlu Mehmet
Abdal oğlu Mustafa
Kulak oğlu Hacı
Hafi oğlu Mustafa
Erkek oğlu Hasan Hüseyin
Gazi oğlu Gazi Kara
Hüseyin oğlu İsmail
Bürüngüzlü
Çürük oğlu-Hacı Bekir
Fırıncı oğlu Yusuf
Türkmen Hasan oğlu İbrahim
Sami Bal oğlu Hacı
Çamurlu oğlu Osman Çömez oğlu Mehmet
Gebeş oğlu Mustafa
Makarya oğlu Mehmet
Çöl ekli oğlu Ömer,
Mustafa Kabakçı oğlu Mustafa,Mehmet
Seyyid Ali oğluHacı Halil,İbrahim
Kabak(?) oğlu Artin
Emir Çelebi oğlu Osman ve Mehmet
Kabak oğlu Molla Osman
Çar naz oğlu Osman
Kasap oğlu Seyyid Ali,Duran
Kara Köse oğlu Osman
Kürt Ali oğlu İbrahim Efendi
Kürt Ali oğlu Emin
Memiş oğlu Ahmet,İbrahim,Osman
Eyüp oğlu Hasan Hüseyin,Halit
Çapar oğlu Bekir
Şehirli oğlu Ömer,Süleyman
Deli Biraş oğlu Yuvan
Ayan Kalfa oğlu Suva
Zak zak oğlu Ahmet
Burgu oğlu Ahmet
Hamit Efendi oğlu Molla Ahmet
Köse Mustafa oğlu Osman
Kürt oğlu Kadir
Saka oğlu Halil
Erikçi oğlu Suva veledi Bedus
Karınpe(?) oğlu Musa
Arınbud(Arnavut) oğlu Murat
Bahadır oğlu Yuvan
Karaca Viranlı- Çoban oğlu Bedus
Çolak oğlu Yurdam Bahadır oğlu Suva
Matayil oğlu Vasil
Kara Küçük oğlu Közme
Acem oğlu Hüseyin Acem oğlu Hasan
Ferikli Sokağı
Zon zon oğlu Ahmet
Ferikli oğlu Osman
Ferikli oğlu Ahmet
Berber Ali oğlu İbrahim
Numan oğlu Numan
Baki oğlu Ahmet Gazi
Mahmut oğlu Seyfali
Kara hançer oğlu -Topal Mehmet
Karaca viranlı Kır Ali
Çoban oğlu Suva
Aziziye 3.Bölük Mülazımı, İbrahim Efendi zevcesi Aliye
Bahadır oğlu Sokağı
Lalekci oğlu Bedus veledi Nikol
Koca Yuvan oğlu Mihail veledi Yuvani
Kayser oğlu veledi Kır baki
İnce oğlan oğlu Ağop,Toros
Sarıoğlan Karacaviran’dan Çoban oğlu veledi Kas dekli(?)
Mikayil oğlu Kiryakü veledi Makkale
Avşar oğlu Ömer zevcesi Şah senem
Kayserili Gödek oğlu Hacı Yurki
Pulsa(?)oğlu Kaplan veledi Kara Yuvan
İnce oğlan oğlu Toros
Kalemkâr oğlu Karabet
Kara küçük oğlu İbraham
Kara kürkçü oğlu Anastas
Kayserili Manas oğlu Hacı Ağop
Pavlı oğlu İstavri veledi Yuvan
Uğurlu Kalfa veledi Evrakiyus
Dertli oğlu Mihail veledi Anastas
Dertli oğlu Közme veledi Makal
Yusuf (Yatuk) oğlu Anastas (Deraliye de)
Gülabi oğlu Hıristo
Çiftçi Kiryakü oğlu Yuvan
Sarı mihal oğlu Kirakim
Bahadır oğlu Kirakim
Kuril oğlu İstavri
Zincidereli Potuk oğlu Efteriyus
Bayramlı Mahallesi
Keşiş oğlu Sokağı
Keşiş oğlu Anastas veledi Suvadirus
Keşiş oğlu Bedus
Keşiş oğlu Nikol veledi Anastas
Keşiş oğlu Yuvani veledi Nikol
Uğurlu Kalfa oğlu Yurki
Dökmeci Suva
Hoca Oğlu Abdullah Efendi
Dağlı oğlu Hacı Hasan
Dağlı oğlu Bayram Bey
Keşiş oğlu Yuvakim Keşiş
Bali oğlu Murat
Nevruz oğlu Anastas
Bali oğlu Kiryakü veledi Bali
Vasil oğlu Yuvani
Gökçe oğlu Mehmet Çavuş
Nevruz oğlu Közme
Dağlı oğlu Duran
Mıhçı oğlu Bedus-
Bahadır oğlu İbraham
Çolak Hüseyin oğlu Hacı Ali
Mahmut oğlu Mustafa Duran
Mehmet oğlu Mehmet
Mehmet ağa oğlu Süleyman
Nevruz oğlu- Nevruz veledi Anastas
Uzun oğlan oğlu Nikol
Nişan oğlu Murat Hoca
Keyfuruk oğlu- Manas veledi Keyfuruk
Hoca Keyfuruk oğlu İbraham
Çalık oğlu Yurdam
Kalaycı oğlu İsa veledi Hacı
Kalaycı oğlu Simon- veledi Serkiz
Erikçi oğlu Veledi İstavri
Kiryakü oğlu Lazari- veledi Bir kuş
Sarı Mehmet oğlu Ahmet
Kirkor oğlu Mihail
Emin Çelebi oğlu Mustafa
Zincidereli Mihail oğlu Ayak
Ali Baş oğlu Ali
Kalın Kavir oğlu Nikol
Derviş Efendi oğlu-Mustafa,Hasan
Hacı Şeyh oğlu Paşa Efendi
Yenice Mahallesi
Gökşen oğlu Yuvan veledi Yasef
Gökşen oğlu Nikol veledi Anastas
Gökşen oğlu Karakoca veledi Suva
Arslan oğlu Haralem
Kara Hörk oğlu Keşiş İbraham veledi Arslan
Göde Kiryakü oğlu Yasef
Pavlı oğlu Anastas veledi Pavlı
Arzuman oğlu Arzuman
Merdan oğlu Ağop
Keleş oğlu Bedus
Dadasın oğlu Kiryakü
Artin oğlu Kirkor veledi Ayan
Kara koç oğlu Lazari veledi Közme
Sefer oğlu Kiryakü veledi Sefer
Satılmış oğlu Nikol veledi Bedus
Göde Kiryakü oğlu Karagöz veledi Kiryakü
Mısırlı oğlu Nazar veledi Ağop
Bayram oğlu İstavri veledi İstavri
Arslan oğlu Suva veledi Arslan
Kara koç oğlu Lazari veledi Anastas
Kara koç oğlu Vasil veledi Közme
Demirci oğlu Kapudan veledi Yuvan
Demirci oğlu Kavra il veledi Yuvan
Demirci oğlu Nikol veledi Mihail
Demirci oğlu Evrem veledi İbraham
Demirci oğlu Evrem veledi Ehamet
Demirci oğlu Anastas veledi Yasef
Demirci oğlu Murat veledi Nikol
Demirci oğlu Lazari veledi Yuvani
Demirci oğlu Vasil veledi Yuvan
Kara koç oğlu Kara koç
Papas oğlu Suva veledi Anastas
Zanayil oğlu Kostantin veledi Közme
Hüda verdi oğlu Bali Nikol veledi Anastas
Hüda verdi oğlu Vasil veledi Efram
Dadaş oğlu Mihail Kerimesi Sufiye
Dadaş oğlu Kiryakü veledi Bali
Sidurıs oğlu Kiryakü veledi Bedurus
Karaca oğlu Lazari
Kaya altı Sokağı
Mal gün oğlu Toros veledi Mal gün
Mığırdıç oğlu Ağop
Baltacı oğlu Manik veledi Bedrus
İnce oğlu Manik veledi Simon
Arzuman oğlu Argil Kalfa veledi Arzuman
Keşiş oğlu Danyil veledi Karabet
Demirci oğlu Karabet veledi Mığırdıç
Boyacı oğlu Ohanes
1872 senesine ait arazi ve bina kayıtlarına göre Bünyan’da:
591 adet = Ev ve bina
Mektep = Banisi Salih Bey
Mektep = Cami cedit Sokağında. Banisi Kavruk oğlu Ahmet Cami
= Cami cedit sokağında. Banisi Kavruk oğlu Ahmet Efendi.
Mektep =Derviş ağa mahallesi Çarşı caddesinde. Banisi Derviş ağa Zade Derviş ağa
Kilise =Derviş ağa mah.Uzun Bahçe Sok.. Ortodokslara mahsus
Kilise =Derviş ağa mah. Uzun Bahçe Sok..
Grogeryenlere mahsus
Kilise ve arsa =Bahadır oğlu sokak. Ortodokslara mahsus Mektep =Bayramlı Mah. Keşiş oğlu Sok.
İslamlara ait Cami =Bayramlı Mah. Keşiş oğlu Sok. Cami =İbrahim Bey mah. Banisi İbrahim Bey. Cami =Uzun Bahçe Sokak.Banisi Derviş ağa zade.
Kilise =Yenice Mah. Grogeryenlere mahsus.
Kilise =Yenice mah. Ortodokslara mahsus.
Mektep =Yenice mah. Ortodokslara mahsus.
Medrese =Civelek Sokak.Banisi Müteveffi Hacı Hüseyin Efendi.
Bezir hane =İbrahim Bey mah.Sadık ağa oğlu Hacı ağaya ait.
Bezir hane =Bayramlı mah.Cami vakfı olup Mütevellisi Hacı Süleyman oğlu Ahmet
Bezir hane =Yenice mah.Baki ağa oğlu Kasım’a ait
Bezir hane =Yenice mah.İbrahim ağa oğlu Kasım ağa.
Ev =Cami kebir mah.Cami şerif vakfı olup mütevellisi Sadi zade Hasan Efendi.
Derviş ağa mahallesi Çarşı caddesinde bulunan dükkanlar:
Dükkan =Derviş ağa zade Ali Bey’e ait.
Dükkan =Keşiş oğlu Danyil veledi Keşiş
Dükkan =Avadik oğlu Avadik
Dükkan =Müdür oğlu Derviş
Dükkan =Baki ağa oğlu Hasan Hüseyin
Dükkan =Salih ağa oğlu Mehmet Efendi
Dükkan =Koca Ömer oğlu Ali
Dükkan =Demirci İlyas oğlu Agop
Dükkan =Demirci İlyas oğlu Agop
Dükkan =Derviş ağa oğlu Halit ağa
Dükkan =Sadık ağa oğlu Mehmet Efendi
Dükkan =Kara hançer oğlu Molla Bekir
Dükkan =Kara hançer oğlu Molla Bekir
Dükkan =Mıgırdıç oğlu Karabet
Dükkan =Mısırlı oğlu Nazar
Dükkan =Şeyh oğlu Ahmet
Dükkan =Demirci oğlu Kör Yakup
Dükkan =Gizir Ahmet
Dükkan =Demirci oğlu Kör Manik
Dükkan =Arzuman oğlu Arakil
Dükkan =Bölük başı oğlu Hasan Hüseyin
Dükkan = Ak yol sokak.Göde kızı oğlu Ali Efendi.
Dükkan =Ak yol sok. Koca Mükremin oğlu Mehmet
Dükkan =Cami Cedit mah.Odabaşı oğlu Ali.
Dükkan =İbrahim Bey mah.Derviş ağa sok.Ömer hacı oğlu Osman.
Toplam 33 adet dükkan mevcuttur.
Değirmen =Bürüngüzlü Çürük oğlu Ali Osman
Değirmen =Hasanağa oğlu Paşa Bey’e ait
Değirmen =Paşa Bey’e ait
Değirmen =Derviş ağa zade Ömer ağa.
Değirmen =Kürt oğlu Seyyid.
Toplam değirmen sayısı on adettir.
Bahçeli ev = 19 adet Kovanlık =2 adet Ağıl =9 adet Yoncalık =114 parça Boyalık = bir parça Bahçe =59 parça Cehrilik =8 parça Tarla =5 dönüm.Alıç üstü mevki.Ortodoks kilisesi vakfı. Tarla =17dönüm ve 12 dönüm.Kösürelik mevki.Ortodoks Kilisesi vakfı. Tarla =13 dönüm.Çayır tarla.Mütevellisi Acı keşiş. Tarla =8dönüm .Çayır tarla.Cami kebir vakfı.Mütevellisi Sadi oğlu Mehmet Efendi. Tarla =15 dönüm.Şahan bel.Mütevellisi Mehmet Efendi. Tarla =4dönüm,1 dönüm.Baba bağı deresi.Cami kebir vakfı Mütevellisi Mehmet Efendi. Tarla =5dönüm.Ceviz altı.Cami kebir vakfı.Mütevellisi Mehmet Efendi. Ekilebilen =Bağ,bahçe,tarla,yoncalık ve cehrilik gibi tarım arazisinin toplam yüz ölçümü 27500 dönümdür.
Oda sahibi =
Cami Kebir Mahallesi: Uzun sok.
Gazi oğlu Mustafa. Cami Kebir Yolu. Türkmen oğ.Mahmut, Hacet oğ.Mehmet, Hacet oğ.Mustafa efendi, Abdi Efendi oğ.Mustafa, Mustafa BaşOğlu Ali, Odacı oğ.İbrahim, Gedikli oğ.Ömer.
Civelek sokağı:
Civelek oğ.Hüseyin, İbrahim Çelebi oğ.Osman, Ali kahya oğ.Mehmet Fırıncı oğ.Baki, Emirza oğ.Duran, Çelebi oğlu Duran Efendi.
Sadık Ağa Sokağı:
Çeri oğ.Seyfullah, Hacı Mahmut oğ.Süleyman.
İbrahim Bey Mahallesi,
Derviş Ağa sokağı: Mahmut kalfa oğ.Halil İbrahim, Kara oğ.İbrahim, Kara oğ.Hacı Halil, Tiryaki oğ.halis Ağa, Tiryaki oğ.hacı Ahmet Efendi, Tiryaki oğ.Şaban, Derviş ağa zade Ali Bey, Mehmet ağa zade Halit ağa, Kadir Efendi oğ.Mehmet Efendi, Hacı Bey oğ.Halit, Baş oğ.Osman, Baş ağa oğ.Süleyman, Sarı Ali oğ.Hanifi, Kürt Ali oğ.Hüseyin, Kör ağa oğ.hasan. Derviş ağa mahallesi Çarşı Cad.
Mavi zade Hafız Efendi bin Osman.
Balacın Sokağı:
Altı baş oğ.Ahmet, Kulak oğ.Hacı bin İsmail, Kayıkçı oğ.Mustafa, Seyit Ali oğ.İbrahim, Eyüp oğ.Halil, Şarlı oğ.Ömer.
Kınıklı Sokağı:
Bahadır oğ.Kirakim, Hoca oğ.Abdullah Efendi Taflı oğ.Bayram Bey, Taflı oğ.Hacı Hasan, Derviş Efendi oğ.Hasan Efendi, Arzuman oğ.Aragil Kalfa, Bürüngüzlü Hacı Ali Efendi.
Burhanettin Akbaş

Soma Toplumsal Dönüşüm Projesine destek olun!

0 yorum:

Yorum Gönder